RŪPINTOJĖLIS

šamotas, juoda glazūra

H - 28 cm.  2014 m.

350.00€